طراحی نمای ساختمان
اصول طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان یکی از بخش های مهم ساخت و ساز است که دارای اصول و نکات بسیار حساس و ریزی می باشد. طراحی نمای ساختمان تاثیر زیادی بر روی شهر و محیط زندگی انسان ها دارد به همین دلیل است که ضوابط شهرداری برای طراحی نمای ساختمان در سال های اخیر اجرا می گردد. […]