طراحی ساختمان آموزشی
ساختمان آموزشی و کارگاه اجرایی فولاد پاسارگاد

پروژه ساختمان آموزشی و کارگاه اجرایی فولاد پاسارگاد طراحی فاز دو _ همکاری با مهندس ساشا صادقی موقعیت جهرم – سال 1398 مساحت زمین: زیربنا: تعداد طبقات: فضاها: واحدهای اداری، واحدهای آموزشی و کارگاه جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی […]

طراحی نمای درب ورودی
پروژه سر در کارخانه صنایع فلزی مازندران

پروژه سر در کارخانه صنایع فلزی مازندران طراحی فاز یک موقعیت ساری – سال 1396 مساحت زمین: زیربنا: تعداد طبقات: فضاها: سر در ورودی کارخانه جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و رستوران مجتمع اداری مجتمع تجاری مجتمع […]

طراحی سر در دانشگاه بقیه الله
پروژه سر در دانشگاه بقیه الله

پروژه سر در دانشگاه بقیه الله طراحی فاز یک _ مسابقه طراحی موقعیت تهران – سال 1395 مساحت زمین: 1800 مترمربع زیربنا: 250 مترمربع تعداد طبقات: فضاها: سر در ورودی دانشگاه جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و […]

طراحی نما ساختمان
پروژه نمازخانه بوستان سفرهای دریایی

پروژه نمازخانه بوستان سفرهای دریایی طراحی فاز یک _ مسابقه طراحی موقعیت تهران – سال 1394 مساحت زمین: 500 مترمربع زیربنا: 250 مترمربع تعداد طبقات: 2 طبقه فضاها: نمازخانه جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و رستوران مجتمع […]

طراحی نما فاز یک معماری
پروژه ایستگاه های قطار شهری کرمانشاه

پروژه ایستگاه های قطار شهری کرمانشاه طراحی فاز یک ، فاز دو و نظارت _ همکاری با مهندسین مشاور شارستان موقعیت کرمانشاه – سال 1394 مساحت زمین: 12500 مترمربع زیربنا: 18500 مترمربع تعداد طبقات: 2 طبقه فضاها: محوطه ایستگاه، سکوهای مسافر، پله برقی جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها […]

طراحی نما سر در کارخانه فولاد البرز ایرانیان
پروژه سر در کارخانه فولاد البرز ایرانیان

پروژه سر در کارخانه فولاد البرز ایرانیان طراحی فاز یک ، فاز دو و نظارت موقعیت ساری – سال 1394 مساحت زمین: زیربنا: تعداد طبقات: فضاها: سر در ورودی کارخانه جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و رستوران […]

طراحی نما کارخانه صبا فولاد زاگرس
پروژه کارخانه صبا فولاد زاگرس

پروژه کارخانه صبا فولاد زاگرس طراحی فاز یک موقعیت شهرکرد – سال 1393 مساحت زمین: 20000 مترمربع زیربنا: 4700 مترمربع تعداد طبقات: فضاها: سردر، اداری،سالن چندمنظوره، مجموعه ورزشی، محوطه و… جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و رستوران […]

طراحی نما فاز یک معماری
پروژه ایستگاه های قطار شهری مشهد

پروژه ایستگاه های قطار شهری مشهد طراحی فاز یک ، فاز دو و نظارت _ همکاری با مهندسین مشاور شارستان موقعیت مشهد – سال 1388 مساحت زمین: مترمربع زیربنا: مترمربع تعداد طبقات: فضاها: جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← سایر پروژه ها همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا […]