طراحی نمای ساختمان اداری و تجاری
مجتمع اداری تجاری خدامی

پروژه مجتمع اداری تجاری خدامی طراحی فاز یک موقعیت تهران – سال 1396 مساحت زمین: 1700 مترمربع زیربنا: 32000 مترمربع تعداد طبقات: 30 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، واحدهای اداری، سالن چند منظوره، فود کورت، رستوران، باغ بام و… پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع اداری همه بازسازی ساختمان سایر […]

طراحی و ساخت و نظارت ساختمان
مجتمع اداری تجاری نوبنیاد

پروژه برج تجاری اداری نوبنیاد طراحی فاز یک موقعیت تهران – سال 1391 مساحت زمین: 400 مترمربع زیربنا: 3800 مترمربع تعداد طبقات: 14 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، واحدهای اداری، سالن چند منظوره، باغ بام و… پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع اداری همه بازسازی ساختمان سایر پروژه ها طراحی […]

طراحی نما مرکز تجاری
مجتمع تجاری ایران زمین

پروژه مرکز تجاری ایران زمین طراحی فاز یک موقعیت تهران – سال 1392 مساحت زمین: 27000 مترمربع زیربنا: 13200 مترمربع تعداد طبقات: 6 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، غرفه های فرهنگی ، فودکورت، رستوران، باغ بام و… پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع تجاری همه بازسازی ساختمان سایر پروژه ها […]

طراحی نما مجتمع تجاری
مجتمع تفریحی تجاری شکوفه

پروژه مجتمع تفریحی تجاری شکوفه طراحی فاز یک – همکاری با مهندسین مشاور شارستان موقعیت بابل – سال 1392 مساحت زمین: 27500 مترمربع زیربنا: 100،000 مترمربع تعداد طبقات: 5 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، هایپر مارکت، شهربازی، فودکورت، رستوران، فضای ورزشی، باغ بام و… پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع […]