مشارکت در ساخت ساختمان
مجتمع مسکونی نارنج سرا

پروژه مسکونی نارنج سرا طراحی فاز یک و طراحی داخلی موقعیت تهران، چیتگر – سال 1402 مساحت زمین: 300 مترمربع زیربنا: 800 مترمربع تعداد طبقات: 4 طبقه فضاها: واحدهای مسکونی، محوطه و… جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع مسکونی همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و […]

طراحی نمای ساختمان
مجتمع مسکونی تهران ویلا

پروژه مسکونی تهران ویلا طراحی فاز یک و طراحی داخلی موقعیت تهران، تهران ویلا – سال 1402 مساحت زمین: 250 مترمربع زیربنا: 1300 مترمربع تعداد طبقات: 8 طبقه فضاها: واحدهای مسکونی، سالن چند منظوره، باغ بام، محوطه و… جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع مسکونی همه بازسازی و طراحی داخلی سایر […]

مجتمع مسکونی راسپینا
مجتمع مسکونی راسپینا

پروژه مسکونی راسپینا طراحی فاز یک موقعیت تهران – سال 1400 مساحت زمین: 6500 مترمربع زیربنا: 24000 مترمربع تعداد طبقات: 6 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، فضاهای ورزشی و تفریحی، سالن چند منظوره،استخر سرپوشیده، باغ بام، محوطه و… جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع مسکونی همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه […]

پروژه ساختمانی چادرملو
مجموعه اقامتی چادرملو

پروژه مجموعه اقامتی چادرملو طراحی فاز دو موقعیت اردکان – سال 1397 مساحت زمین: 27000 مترمربع زیربنا: 6700 مترمربع تعداد طبقات: 1 طبقه همکاری با: مهندسین مشاور برسونشان (مهندس شروین حسینی) جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع مسکونی همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و رستوران […]

طراحی نما مجتمع مسکونی خردمند
مجتمع مسکونی خردمند

پروژه مسکونی خردمند طراحی فاز یک موقعیت تهران – سال 1395 مساحت زمین: 300 مترمربع زیربنا: 1200 مترمربع تعداد طبقات: 7 طبقه فضاها: واحدهای مسکونی، محوطه و… جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع مسکونی همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه ها طراحی ویلا کافه و رستوران مجتمع اداری مجتمع تجاری […]

پروژه ساختمانی اطلس نمک آبرود
مجتمع مسکونی اطلس نمک آبرود

پروژه مجتمع مسکونی اطلس نمک آبرود طراحی فاز یک و طراحی نما در مسابقه طراحی موقعیت چالوس، نمک آبرود – سال 1392 مساحت زمین: 16200 مترمربع زیربنا: 170000 مترمربع تعداد طبقات: 25 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، فضاهای ورزشی و تفریحی، سالن چند منظوره،استخر روباز و سرپوشیده، باغ بام، محوطه و… پروژه ها جست و جوی […]