طراحی نما ساختمان
مجتمع چند منظوره آموزشی نورالمهد

پروژه مجتمع چند منظوره آموزشی نورالمهد طراحی فاز یک، فاز دو و نظارت موقعیت تهران، پارچین – سال 1400 مساحت زمین: 2800 مترمربع زیربنا: 2900 مترمربع تعداد طبقات: 5 طبقه فضاها: واحدهای تجاری، کلاسهای آموزشی، اداری، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، سالن چندمنظوره، فضای ورزشی و… پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← […]

طراحی داخلی رستوران
مجتمع چند منظوره رامیلا

پروژه مجتمع چند منظوره رامیلا طراحی فاز یک، فاز دو و نظارت موقعیت تهران، پارچین – سال 1399 مساحت زمین: 800 مترمربع زیربنا: 5600 مترمربع تعداد طبقات: 7 طبقه فضاها: تالار پذیرایی، واحدهای اقامتی، واحدهای اداری، رستوران، باغ بام و… پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع چند منظوره همه […]

طراحی نمای ساختمان
مجتمع چند منظوره بندر اروندکنار

پروژه مجتمع چند منظوره بندر اروندکنار طراحی فاز یک و فاز دو موقعیت آبادان، بندر اروندکنار – سال 1398 مساحت زمین: 1700 مترمربع زیربنا: 650 مترمربع تعداد طبقات: 2 طبقه فضاها: اداری، گمرک، گارد ساحلی و… جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع چند منظوره همه بازسازی و طراحی داخلی سایر پروژه […]

دکوراسیون داخلی ساختمان
مجموعه چند منظوره سیتی سنتر

پروژه مجتمع چند منظوره سیتی سنتر طراحی فاز دو _ همکاری با مهندسین مشاور برسونشان (مهندس شروین حسینی) موقعیت اصفهان – سال 1398 مساحت زمین: 12000 مترمربع زیربنا: 12000 مترمربع تعداد طبقات: 2 طبقه فضاها: واحدهای اداری، واحدهای تجاری، هایپرمارکت، فضاهای تفریحی، فودکورت پروژه ها جست و جوی پروژه های اخیر پروژه ها ← مجتمع […]

طراحی نما ساختمان تجاری
مجتمع چند منظوره همیلا

پروژه مجتمع چند منظوره همیلا طراحی فاز یک، فاز دو و نظارت _ همکاری با مهندسین مشاور معیار صنعت خاورمیانه موقعیت تهران – سال 1397 مساحت زمین: 8100 مترمربع زیربنا: 156000 مترمربع تعداد طبقات: 27 طبقه فضاها: واحدهای اداری، واحدهای تجاری، هایپرمارکت، سینما، شهر بازی، فضاهای ورزشی و تفریحی، فودکورت، باغ بام و… پروژه ها […]

طراحی نما مجتمع تجاری
مجتمع چند منظوره آرمان

پروژه مجتمع چند منظوره آرمان طراحی فازیک و فاز دو _ همکاری با مهندسین مشاور شارستان موقعیت مشهد – سال 1390 مساحت زمین: 10000 مترمربع زیربنا: 90000 مترمربع تعداد طبقات: 13 طبقه فضاها: هتل، واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، فضاهای ورزشی و تفریحی، فودکورت، سالن همایش، رستوران، باغ بام و… پروژه ها جست و جوی پروژه […]